Hiển thị kết quả duy nhất

Sản phẩm chăm sóc cá nhân – Personal Care Product (PCP) bao gồm những vật dụng giữ vai trò quan trọng trong việc chăm sóc cơ thể, chăm sóc trí – lực và chăm sóc tinh thần. Chúng được sử dụng mỗi ngày hoặc có thể theo chu kỳ, có tác động tích cực đối với con người.